Meedoen

Leden communicatiegroep WijkConnect

Hallo!

Ben jij graag met communicatie bezig? Wil je daarnaast graag mensen met elkaar verbinden? Op Heerlen-Zuid niveau, maar ook over heel gemeente Heerlen? Dan zijn wij als WijkConnect Heerlen op zoek naar jou! We willen graag over heel Heerlen een communicatiegroep samenstellen. Je bedenkt, geeft vorm aan en rolt een campagne en dito strategie uit, om Heerlen bekend te maken met dit platform.

Samen met enthousiaste (mede)bewoners en professionals vanuit Heerlen Stand-by ga je aan de slag. Zo leer je wellicht de gemeente, maar elkaar ook beter kennen!

Wil je meedoen? Laat het ons weten!

Stuur een mail naar j.jennen@heerlenstandby.nl of bel naar 06-48422493.

Tot snel!

Meedoen

Adviesraad Heerlen zoekt versterking.

Belangstelling voor maatschappelijk vrijwilligerswerk met vele contacten? Dan is de Adviesraad MO Heerlen iets voor u.

De Adviesraad MO Heerlen (voluit: Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning) bestaat uit inwoners van Heerlen. Zij zijn onafhankelijk en adviseren de Gemeente over het sociaal beleid.

Belangrijke onderdelen van dat beleid zijn de Jeugdwet, de Participatiewet (over arbeidsdeelname van mensen met een lichamelijke of psychische beperking) en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO). Het gaat om een veelheid aan onderwerpen zoals armoede, laaggeletterdheid, onderwijs, jeugdzorg, Betere Buren, hulp bij het huishouden, enzovoort.

De Adviesraad bestaat uit ongeveer 25 enthousiaste vrijwilligers. Ze zitten in verschillende clusteren of in werkgroepen die zich bezighouden met de genoemde onderwerpen.

De Adviesraad MO Heerlen kan hulp goed gebruiken. Wilt u die versterking zijn, stuur dan een mailtje naar info@adviesraadmo.nl Wij nemen dan contact met u op.

Bellen kan natuurlijk ook 06 – 22 93 45 78.

Zoom