Organisaties in Heerlen-Zuid

Ontdek de 2 organisaties, verenigingen en initiatieven in jouw buurt

SBOH (St. Buurtontwikkeling Heerlen)
Stichting Buurtontwikkeling Heerlerbaan – afgekort SBOH is eind 2000 officieel van start gegaan. SBOH is een organisatie waarin vele buurtorganisaties zijn verenigd. Doel van SBOH is Heerlerbaan de fijne wijk, waar het plezierig wonen en werken is, te laten blijven welke het is, en de zwakke punten binnen de wijk te verbeteren.
Wijkraad Aarbek
In Heerlen heeft iedere buurt een eigen wijkraad, ook wel buurtorganisatie genoemd. De wijkraden worden door de gemeente ondersteund. De Wijkraad Aarveld-Bekkerveld bestaat uit een aantal vrijwilligers/actieve bewoners, die willen bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.Dat doen ze onder andere door het organiseren van activiteiten, het informeren van bewoners en door het voeren van overleg met bijvoorbeeld gemeente, politie, woningstichting, etc. Lees meer...