Organisaties in Heerlen-Zuid

Ontdek onze 2 organisaties en initiatieven

Basis School De Vlieger
De vlieger is een RK Basisschool die in 1975 van start is gegaan en ontstaan is uit een fusie van twee andere basisscholen (de H.Hartschool voor jongens en de St. Antoniusschool voor meisjes) en nu een leerlingaantal van 170 kinderen telt.I‘Ik mag er zijn’‘Ik word gezien’‘Ik wil en mag leren’ Elk kind heeft goud in zich! Deze vier z Lees meer...
Basis School De Windwijzer
R.K. basisschool De Windwijzer ligt in de Heerlense wijk Heerlerbaan. De school en dus alle groepen zijn gehuisvest op locatie Egstraat 20. Vanuit onze katholieke traditie vinden wij het uitdragen en aanleren van normen en waarden zeer belangrijk. Respect voor elkaar staat hierbij centraal. Wij staan open voor iedereen ongeacht ras, geloof en afkomst. Wel vragen wij van iedereen respect voor onze katholieke uitgangspunten. Het aanleren van basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) Lees meer...