Organisaties in Heerlen-Zuid

Ontdek onze 1 organisaties en initiatieven

Wijkraad de Groene Wijk
Met plezier leven, leren en werken in Douve Weien/Caumerveld “De stichting heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords"​Het bovenstaande citaat is het eerste artikel uit de oprichtingsakte van stichting Wijkraad Douve-Weien/Caumerveld en geeft daarmee meteen aan w Lees meer...