Groepen in Heerlen-Zuid

Hier vind je het aanbod in 16 trainingen en groepsbegeleiding

Beweging

Body & Mind

Tien weken lang op laagdrempelige wijze samen bewegen/sporten met anderen, voor 20 tot 40 jarigen. Naast bewegen is er ook aandacht voor het leggen van contacten en een gezonde levensstijl. Dit alles op maat en onder begeleiding van een sportdocent i.c.m. een ambulant begeleider van Heerlen Stand-By!

Iedere donderdag van 17:00 - 18:00 uur

Aanmelden verplicht.

Welzijn

Zelfregiegroep

Wil jij:

Weer de regie over jouw leven,

Zoek je herkenning,

Leren van ervaringen van mensen in een vergelijkbare situatie,

Jouw ervaringen delen,

Nieuwe mensen in de buurt leren kennen,

Je communicatie vaardigheden vergroten,

Kijk dan gauw verder!

Wat houd de zelfregiegroep in.

Ontdek nieuwe mogelijkheden om met je situatie om te gaan. En met jezelf aan de slag te gaan. Ieder in zijn of haar tempo.

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat er ook plek is voor een stukje ontspanning en creativiteit.

We hopen je snel te mogen begroeten in de groep!

Wij komen 1 keer per week samen, 1,5uur per keer.

Aanmelden is verplicht.

Dit kan via: zelfregiegroep@gmail.com of telefonisch 06-38878113

Meedoen

Kook groep

Heb jij ook altijd het gevoel dat je de eindjes aan elkaar moet knopen en frustreert het dat je daardoor geen geld meer hebt om een gezonde maaltijd op tafel te kunnen zetten? Vind je het ongezellig om alleen voor jezelf te koken en voelt het eenzaam om alleen te eten?  

Ga dan met ons de uitdaging aan om samen een budget proof, gezonde maaltijd met en voor elkaar te bereiden.  

Andere uitdagingen die we samen aangaan zijn: 

 • Samenwerken met elkaar. 
 • Ervaringen (in de breedste zin van het woord) met elkaar uitwisselen. 
 • Voelen dat je deel uitmaakt van een groep. 
 • Sociale contacten opbouwen. 
 • Meedoen in de buurt. 
 • Zingeving: jezelf nuttig voelen door een maaltijd voor anderen klaar te maken. 
 • Zelfstandigheid vergroten door het leren koken met een klein budget. 

We koken en eten met de groep samen. Mensen die op die dinsdag al een activiteit hebben in het broederhuis kunnen zich aanmelden om mee te eten en wij zorgen ervoor dat er genoeg maaltijden gekookt worden. Voor deze mensen zijn de kosten 2 euro per persoon. Voor de deelnemers die in de groepsbegeleiding mee koken is deelname en de maaltijd gratis.  

Wanneer: Eens per maand op dinsdag van 10 tot 13. 

Waar: Broederhuis op de Molenberg 

Deze groepsbegeleiding is bedoeld voor (potentiële) cliënten van stand by. 

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is. 

Aanmelden kunt u doen door een melding te maken op nummer: 045-5604004. Er wordt dan contact opgenomen met u door het buurtteam voor meer informatie.  

Sociaal

Power vrouwen groep

In de powervrouwen groep zit je samen met andere vrouwen en vrouwelijke begeleiding die elkaar graag helpen door naar elkaars verhaal te luisteren. Vind je het soms moeilijk om je grens aan te geven? Of heb je in het verleden situaties meegemaakt waarbij anderen over jouw grens heen gingen? 

In deze groep praten we over dit soort situaties, over hoe het met je gaat en alledaagse dingen die je graag wilt delen. Hoe heb jij situaties opgelost en hoe hebben anderen dit aangepakt? Kun je soms wat bemoedigende woorden gebruiken? We helpen elkaar door respectvol te luisteren en het geeft steun, en erkenning doordat je erachter komt dat je niet de enige bent die tegen dingen in het leven aanloopt.  

Naast het praten met elkaar, is het ook mogelijk om te ontspannen door creatief aan de slag te gaan of om een wandeling met elkaar te maken. We bespreken met de groep steeds waar de behoefte ligt.  

Deze groepsbegeleiding is bedoeld voor (potentiële) cliënten van stand by. 

De groep vindt plaats om de dinsdag (even weken) van 15.00u tot 16.30u.  

Aanmelden: 

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is. 

Aanmelden kunt u doen door een melding te maken op nummer: 045-5604004. Er wordt dan contact opgenomen met u door het buurtteam voor meer informatie.

Welzijn

Begeleide groepsactiviteit GGZ

De doelgroep voor begeleide groepsactiviteiten GGZ, zijn burgers van Heerlen met een specifieke hulpvraag m.b.t. GGZ problematiek waarbij gerichte expertise nodig is om de hulpvraag te kunnen beantwoorden.

Deelnemers hebben meer behoefte aan structuur en begeleiding bij een zinvolle dag invulling, hierbij geldt dat men vaak vanwege GGZ problematiek, die nog wat aandacht nodig heeft, niet kan of wilt gebruik maken van de reguliere activiteiten in de Buurtpunten.

Het aanbod staat in het teken van het ontmoeten van lotgenoten, netwerk opbouwen, vaardigheden ontdekken en exploreren, vaak m.b.v. diverse activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke uitdagingen waar deze groep mee te maken heeft. Begeleiding heeft kennis van GGZ problematiek en zorgt voor veiligheid, aandacht en continuïteit.

De activiteiten staan in het teken van Positieve gezondheid en meer in het bijzonder: het versterken van zelfredzaamheid, uitbreiden van het sociale netwerk en nieuwe vaardigheden opdoen. De begeleide groepsactiviteiten maken onderdeel uit van het voorliggend aanbod.

Deze begeleide groepsactiviteit is voor (potentiële) cliënten van Heerlen STAND-BY!

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze begeleide groepsactiviteit iets voor jou is.

 Het buurtteam is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar op:

 • 045 711 15 51

Toeleiding gebeurt door intake desbetreffende SBT of ambulant begeleider

Training

Verlieskunde

De groep richt zich op mannen en vrouwen die verlieservaringen moeilijk weten te dragen. Hierbij kun je denken aan het verlies van arbeid, een relatie, gezondheid (m.u.v. dementie) , financiën e.d.

De focus ligt met name op de overgang van een oude situatie naar een nieuwe situatie, waarbij de deelnemer moeilijk kan omgaan met het (plotselinge) veranderingsproces en hierin ondersteuning zoekt om de nieuwe situatie beter te kunnen dragen in zijn dagelijks leven (toekomst).

 

 • Aantal bijeenkomsten:                8 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, (twee)wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Gelukskunde

Deze training richt zich op volwassenen die graag weer gelukkiger in hun leven kunnen staan.

-    Wat verstaan we onder geluk?

-    Beter leren stress hanteren

-    Relatie met jezelf

-    Veerkracht

-    Waarmee vul je je tijd?

-    Relaties met anderen

 • Aantal bijeenkomsten:                5 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         8 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Sociale Vaardigheden Mix

De groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die vanuit hun socialisatieproces niet voor zichzelf kunnen opkomen en/of niet sociaal vaardig zijn. De focus ligt op de leervraag van de deelnemer. A.d.h.v. opdrachten, rollenspelen, theorie e.d. leren de deelnemers met nieuwe inzichten en vaardigheden om hun sociale vaardigheden te verbeteren/versterken.

 • Aantal bijeenkomsten:                12 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2,5 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Houd me vast

Preventieve groepstraining “Houd me Vast” is een relatie APK voor iedereen die zijn/haar relatie duurzaam wil verbeteren en bereid is om met elkaar in gesprek te gaan. 

Men werkt samen met zijn/haar eigen partner aan de opdrachten! 

 • Aantal bijeenkomsten:                8 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         8 – 10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Ontspannen door het leven

De groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die last hebben van spanningsklachten door lichamelijke en/of psychische overbelasting en daar beter mee willen leren omgaan.  

 • Aantal bijeenkomsten:                10 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Uit de schaduw van de ander

De training is bedoeld voor vrouwen en mannen die slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld. De training helpt deelnemers om een meer onafhankelijk en tevreden leven te leiden. Met als doel het (partner)geweld te stoppen, de cirkel van geweld te doorbreken, geen “slachtoffer” meer willen zijn en een toekomst willen opbouwen zonder geweld.  

 • Aantal bijeenkomsten:                18 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2,5 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Goldsteintraining

De Goldsteintraining is bedoeld voor vrouwen en mannen die hun sociale vaardigheden willen verbeteren (opkomen voor hun mening, ‘nee’ durven zeggen e.d.) Door gebruik te maken van de methode die door dhr. Goldstein is opgesteld, krijgen deelnemers nieuwe vaardigheden aangeleerd en komen ze tot nieuwe inzichten in hun sociale vaardigheden.

Vaardigheden die aan bod komen:

Opkomen voor je mening - iets bespreekbaar maken - kritiek geven – luisteren - omgaan met en reageren op kwaadheid/complimenten - een praatje maken

 • Aantal bijeenkomsten:                5 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Rouwgroep

De rouwgroep richt zich op de deelnemer die een verlies van een dierbare door overlijden heeft ervaren en dit in het dagelijks leven moeilijk weet te dragen.. Een dierbare kan zijn: partner, ouder, broer/zus, vriend/vriendin, volwassen kind, collega e.d.

In de bijeenkomsten vertellen deelnemers over hun verlies en hun rouwervaringen/-proces aan de groep (lotgenotencontact). De focus ligt met name op het delen, herkennen en erkennen. Door deelname aan de groep krijgen deelnemers inzicht in hun verlies en de gevolgen hiervan en weet de deelnemer wat hij/zij nodig heeft om het verlies “goed” te kunnen opvangen/dragen.

 • Aantal bijeenkomsten:                10 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, tweewekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Educatie

In2Autisme Heerlerbaan

Groepsondersteuning vanuit Heerlen Stand-by gericht op mensen met de diagnose Autisme.

 1. Te onderzoeken wat ASS nou precies voor elke deelnemer betekent en hoe het tot uiting komt.
 2. Ervaringen te delen en elkaar te steunen.

Praktisch:

1x per 2 weken en duurt 2 uur

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar op:

045 711 15 51

Sociaal

Dinsdag avond groep

Voor wie is deze groep. Deze groep is een inloopmoment voor mensen die zijn doorverwezen door een hulpverlener van Stand-By. 

Voor mensen die geen directe individuele begeleiding nodig hebben, maar wel een plek nodig hebben, waar ze terecht kunnen om hun verhaal te delen, praktische vragen te stellen en andere mensen willen ontmoeten.

Wat maakt het bijzonder en anders dan andere inloopmomenten? Omdat je samen een maaltijd deelt - in het kader van Eten verbind

Men kan hier terecht voor ontmoeting, voor een gesprek (dat kan ook individueel) en praktische vragen.

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar op:

045 711 15 51

Meedoen

herstelwerkgroep Mondriaan

De herstelwerkgroepen zijn zelfhulpgroepen waarin men kennis maakt met het begrip Herstel.

Iedere deelnemer heeft een psychische crisis doorgemaakt en wil naast het leren omgaan met zijn/haar kwetsbaarheid, een nieuwe betekenis en doel geven aan het leven.

Aan de hand van thema's deelt en bespreekt men met elkaar eigen ervaringen. Daarbij wordt steeds een herstelthema uitgediept. Op die manier krijgt men meer ervaringskennis en ontwikkelt u een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief.

De groep, van maximaal 8 deelnemers, komt iedere twee weken bij elkaar. De bijenkomsten worden ondersteund door twee kartrekkers (ervaringsdeskundigen). De kartrekkers zijn zelf tegelijkertijd deelnemer, maar vervullen ook een voorzittersrol.

Praktisch:

1x per 2 weken en duurt 2 uur

rolstoeltoegankelijk

Zoom